Driver's exam

| Time: *:* | 1 Question(s) Per Page

1/2
[Multiple Response] (1 Point)
  1. Tawagan o e text si pasahero na papunta na kayo sa pick up location
  2.  Magmaneho papunta sa pick up location
  3.  I- cancel ang ride dahil malayo ang drop off location
  4. walang tamang sagot
Pages: 1/2

Questions List